مجله علوم و فنون کشت های گلخانه ای - Isfahan University of Technology- About the Journal
About the Journal

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 Journal of Science and Technology of Greenhouse Culture A refereed publication,

Journal of Science and Technology of Greenhouse Culture  was established in 2010 and will be published quarterly by the Soilless Culture Reaserch Center, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran. The State Commission for the Evaluation of Scientific Journals will evaluate and rank the Journal as a research – based and scientific magazine. It hopefully gives the highest scientific status set for the domestic publications to this publication.

This journal is basically dedicated to promoting scholarly exchanges among professors, researchers, and students of different universities, and research institutes, focusing in particular on the exploration of cutting edge knowledge on greenhouse culture.

The journal is planed to publish the most up-to date manuscripts that advance understanding in the areas of specialization after peer-review. The journal is electronically accessed as PDF or HTML files for free at:

  http://ejgcst.iut.ac.ir

  The journal will be indexed and abstracted in:

   - Regional Library of Science and Technology

Publisher: Isfahan Univ. of Technol., Isfahan, Iran.

Managing Editor: Dr. M. A. Hajabbasi,

Editor-in-chief: Dr. M. Shirvani

نشانی مطلب در وبگاه مجله علوم و فنون کشت های گلخانه ای - Isfahan University of Technology:
http://ejgcst.iut.ac.ir/find.php?item=1.12.17.fa
برگشت به اصل مطلب